Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Ενίσχυση Αειφορίας της Ελληνικής Oινοβιομηχανίας: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας που βασίζονται στη Διατροφή Μεσογειακού Τύπου" (1 άτομο, Χημικός)