Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκη & Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες"