Δηλώσεις συμμετοχής σε εργαστήριο εκπαίδευσης για το πρόγραμμα Mendeley