Απολογισμός εκδήλωσης Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών "Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στη Σουηδία. Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο της Uppsala"