Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης