Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορικό ερευνητή στο ερευνητικό εργαστήριο SIGMA της Ανώτατης Σχολής Βιομηχανικής Φυσικής και Χημείας του Παρισιού, ΕSPCI ParisTech