Προκήρυξη Π.Μ.Σ του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»