1 θέση εργασίας για PV Project Manage στην εταιρεία SUNEL Group