1 θέση εργασίας για διοικητική υποστήριξη στην εταιρεία Pharma Group Αχαΐας Α.Ε (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)