1 θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)