1 θέση εργασίας για Χημικό ή Χημικό μηχανικό στην εταιρεία Rovel AE