1 νέα θέση εργασίας Συνεργάτη για υλοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων στην εταιρεία EASN-TIS