1 θέση εργασίας Junior Brand Manager Cyprus and Malta στην εταιρεία Procter & Gamble (P&G).