1 θέση εργασίας Supply Chain Junior Manager στην εταιρεία Procter & Gamble (P&G).