1 θέση εργασίας Junior για Πολιτικό μηχανικό ή Αρχιτέκτονα