1 θέση εργασίας για Electrical Power Engineer στην εταιρεία ALTHOM