Δύο υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης