Διάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική