1 θέση εργασίας για Διευθυντή Μάρκετιγκ και Ανάπτυξης Εργασιών σε υπό σύσταση εταιρεία εμπορίας ειδών αυτοκινήτου