1 Θέση εργασίας για Retail Marketing Specialist στην εταιρεία WIND