1 Θέση εργασίας για Full Stack Engineer στην εταιρεία Cognitiv+