Ανακοίνωση τριών χρηματοδοτούμενων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Ηλ. Μηχανικών στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος στην Πάτρα