Άμεση πρόσληψη Ερευνητή πλήρους απασχόλησης, Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΕΑΠΤ