Άμεση πρόσληψη Ερευνητή πλήρους απασχόλησης, Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής, ΔΕΑΠΤ (Αγρίνιο)