Τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ)