Προκήρυξης θέσης εργασίας στα πλαίσια του έργου PONTOS "'Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin'