1 θέση εργασίας για International Financial Manager στην εταιρεία Isomat