Μια θέση μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας στο University of Barcelona στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020