Π.Μ.Σ. με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» , Τμήματος Μαθηματικών