Π.Μ.Σ. με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» , Τμήματος Μαθηματικών