Π.Μ.Σ. «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος