Νέος Κύκλος (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020) των Διαδικτυακών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα, που υλοποιεί το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.