Π.Μ.Σ. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», Τμήμα ΔΕΤ ακάδ έτος 2020-2021