ΠΜΣ "Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.