1 Θέση εργασίας για Νοσηλευτή χειρουργείου στην εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ