Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management), Τμήματος ΔΕΤ