1 Θέση για Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για διοίκηση εργοστασίου στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.