Νέες Θέσεις εργασίας για Ιατρούς νεφρολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό στην ΝΕΦΡΟΓΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ