1 Θέση εργασίας για Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο σε Τεχνική εταιρεία στα Ιωάννινα