1 θέση εργασίας για Associate, Client Service στην πολυεθνική εταιρεία Guidepoint