Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» ακαδ. έτος 2020-2021