ΠΜΣ «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών» ακαδ. έτους 2020-2021, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτος 2020-2021