4 νέες θέσεις εργασίας σε ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Πάτρα