Δεκατρείς (13) νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία BETA CAE