ΤΟ ΕΚΟ «ΜΕΝΕΙ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19