Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Πανεπιστημίου Πατρών για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων