Ακύρωση Εργαστηρίων Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής.