1 θέση εργασίας για νέα/νέο Πολιτικό Μηχανικό ή Μεταλλειολόγο Μηχανικό με ειδίκευση στα γεωτεχνικά