Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση και ενός επιστήμονα με ειδίκευση στο φυτοπλαγκτό στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ