1 Θέση εργασίας για IT Technician στην εταιρεία BETA CAE Systems SA (κωδικός θέσης IT-TECH-20)